علمی ، فن آوری

تازه های تکنولوژی

Picture of تازه های تکنولوژی

برنامه تازه های تکنولوژی

اخبار دنیای تکنولوژی شامل کلیه پیشرفتها در زمینه های گوناگون اپلیکیشن ها ، اینترنت ، نرم افزار، موبایل 
همراه با مهدیه و نوید 

 

 

آرشیو برنامه های پخش شده: