سلامت

روح و روان

Picture of روح و روان

بررسی و آموزش رشد و تربیت کودکان ، نوجوانان و جوانان 

 آموزش راههای پیشگیری، معرفی راههای موجود جهت کمک به رشد وتربیت کودکان و نوجوانان و پاسخ به سئولات شنودگان

   همراه با زهرا نوری دکترای روانشناسی از دانشگاه ملبورن استرالیا

 عضو جامعه روانشناسان استرالیا APS

آرشیو برنامه های پخش شده: