فرهنگ وهنر

داستان های کوتاه و آموزنده "فایل صوتی"

Picture of داستان های کوتاه و آموزنده "فایل صوتی"

داستان های کوتاه و آموزنده "فایل صوتی"

داستان کوتاه گونه‌ای ازادبیات داستانی است که نسبت به رمان یا داستان بلند حجم کم‌تری دارد و نویسنده در آن برشی از زندگی یا حوادث را می‌نویسد.