اجتماعی

قسمت 56/"تریبون زنانه" یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا با اجرای خود شما خانم ها /گفتگو با خانم شکوفه/ کاری از...ناهید امامی

قسمت 56/"تریبون زنانه" یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا با اجرای خود شما خانم ها /گفتگو با خانم شکوفه/ کاری از...ناهید امامی

27/11/2018  قسمت 56/"تریبون زنانه" یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا با اجرای خود شما خانم ها /گفتگو با خانم شکوفه/ کاری از...ناهید امامی


قسمت 56/"تریبون زنانه" یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا با اجرای خود شما خانم ها /گفتگو با خانم شکوفه/ کاری از...ناهید امامی

 برای درخواست شرکت در این گپ و گفت خودمانی رادیویی از طریق ایمیل رادیو نشاط با ما تماس بگیرید و لطفا در عنوان ایمیل اسم برنامه "تریبون زنانه" را قید نمائید.

مجری برنامه...ناهید امامی
info@radioneshat.com

 اسپانسر برنامه

صرافی کندو

http://candoexchange.com/

Australia : +61456999888 

کانال تلگرام همه برنامه های تریبون زنانه
@TriboonZanane