حقوقی

کاهش احتمالی تعداد پذیرش پناهنده در صورت پیروزی حزب لیبرال در انتخابات فدرال/نکات مهمی در خصوص پناهجویان در ترکیه و مالزی که بدنبال اسپانسر در استرالیا هستند/بررسی شرایط اسپانسري ویزای همسر و‌ نامزدی برای دومین بار و قانون ۵ ساله آن/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید امامی

کاهش احتمالی تعداد پذیرش پناهنده در صورت پیروزی حزب لیبرال در انتخابات فدرال/نکات مهمی در خصوص پناهجویان در ترکیه و مالزی که بدنبال اسپانسر در استرالیا هستند/بررسی شرایط اسپانسري ویزای همسر و‌ نامزدی برای دومین بار و قانون ۵ ساله آن/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید امامی

09/02/1398  کاهش احتمالی تعداد پذیرش پناهنده در صورت پیروزی حزب لیبرال در انتخابات فدرال/نکات مهمی در خصوص پناهجویان در ترکیه و مالزی که بدنبال اسپانسر در استرالیا هستند/بررسی شرایط اسپانسري ویزای همسر و‌ نامزدی برای دومین بار و قانون ۵ ساله آن/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید امامی


کاهش احتمالی تعداد پذیرش پناهنده در صورت پیروزی حزب لیبرال در انتخابات فدرال

نکات مهمی در خصوص پناهجویان در ترکیه و مالزی که بدنبال اسپانسر در استرالیا هستند

بررسی شرایط اسپانسري ویزای همسر و‌ نامزدی برای دومین بار و قانون ۵ ساله آن

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند

رادیو نشاط...ناهید امامی