اجتماعی

رفراندوم - انتخابات 2019 فدرال استرالیا (5)/پس از پیروزی در انتخابات ،سیاست های دولت ائتلافی اسکات موریسون چیست؟/تصمیمات دولت چه تاثیری روی وضعیت مهاجران و پناهجویان،شرایط اقتصادی مردم و دیگر مسائل مهم استرالیا خواهد گذاشت؟/گفتگو با آقای "فردین نیکجو " وکیل حقوقی و کاندیدای مجلس نمایندگان استرالیا در سیدنی/تهیه کننده و مجری: رامین منتظری

رفراندوم - انتخابات 2019 فدرال استرالیا (5)/پس از پیروزی در انتخابات ،سیاست های دولت ائتلافی اسکات موریسون چیست؟/تصمیمات دولت چه تاثیری روی وضعیت مهاجران و پناهجویان،شرایط اقتصادی مردم و دیگر مسائل مهم استرالیا خواهد گذاشت؟/گفتگو با آقای "فردین نیکجو " وکیل حقوقی و کاندیدای مجلس نمایندگان استرالیا در سیدنی/تهیه کننده و مجری: رامین منتظری

05/03/1398  رفراندوم - انتخابات 2019 فدرال استرالیا (5)/پس از پیروزی در انتخابات ،سیاست های دولت ائتلافی اسکات موریسون چیست؟/تصمیمات دولت چه تاثیری روی وضعیت مهاجران و پناهجویان،شرایط اقتصادی مردم و دیگر مسائل مهم استرالیا خواهد گذاشت؟/گفتگو با آقای "فردین نیکجو " وکیل حقوقی و کاندیدای مجلس نمایندگان استرالیا در سیدنی/تهیه کننده و مجری: رامین منتظری


رفراندوم - انتخابات 2019 فدرال استرالیا (5)

پس از پیروزی در انتخابات ، سیاست های دولت ائتلافی اسکات موریسون چیست؟

تصمیمات دولت چه تاثیری روی وضعیت مهاجران و پناهجویان،شرایط اقتصادی مردم و دیگر مسائل مهم استرالیا خواهد گذاشت؟

گفتگو با آقای "فردین نیکجو " وکیل حقوقی و کاندیدای مجلس نمایندگان استرالیا در سیدنی

تهیه کننده و مجری: رامین منتظری