حقوقی

مهاجرت به استرالیا - توضیحاتی در رابطه با Canberra matrix و اسپانسرشیپ استرالیا از ایالت ACT/ موارد مهمی در رابطه با تغییر ویزای کاری موقت ۴۵۷ و یا ۴۸۲ به ویزای دائم ۱۸۶ استرالیا /  صدور اولین ویزاهای موقت والدین/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید

مهاجرت به استرالیا - توضیحاتی در رابطه با Canberra matrix و اسپانسرشیپ استرالیا از ایالت ACT/ موارد مهمی در رابطه با تغییر ویزای کاری موقت ۴۵۷ و یا ۴۸۲  به ویزای دائم ۱۸۶ استرالیا /  صدور اولین ویزاهای موقت والدین/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید

14/05/1398  مهاجرت به استرالیا - توضیحاتی در رابطه با Canberra matrix و اسپانسرشیپ استرالیا از ایالت ACT/ موارد مهمی در رابطه با تغییر ویزای کاری موقت ۴۵۷ و یا ۴۸۲ به ویزای دائم ۱۸۶ استرالیا /  صدور اولین ویزاهای موقت والدین/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید


#مهاجرت_به_استرالیا

توضیحاتی در رابطه با Canberra matrix و اسپانسرشیپ استرالیا از ایالت ACT

موارد مهمی در رابطه با تغییر ویزای کاری موقت ۴۵۷ و یا ۴۸۲ به ویزای دائم ۱۸۶ استرالیا

 صدور اولین ویزاهای موقت والدین

 پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند

 رادیو نشاط...ناهید امامی

 

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق 
ایمیل و یا فیس بوک رادیو نشاط ارسال بفرمایید.????

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
[email protected]