حقوقی

مهاجرت به استرالیا- آیا اقدام کنندگان به ویزای نجات اضطراری نیاز به معرفی از طرف سازمان ملل UNHCR دارند؟/ آیا دارندگان و یا متقاضیان ویزای موقت والدین ۸۷۰ امکان درخواست برای ویزای دائم والدین را نیز دارند؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید

مهاجرت به استرالیا- آیا اقدام کنندگان به ویزای نجات اضطراری نیاز به معرفی از طرف سازمان ملل UNHCR دارند؟/ آیا دارندگان و یا متقاضیان ویزای موقت والدین ۸۷۰ امکان درخواست برای ویزای دائم والدین را نیز دارند؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید

28/05/1398  مهاجرت به استرالیا- آیا اقدام کنندگان به ویزای نجات اضطراری نیاز به معرفی از طرف سازمان ملل UNHCR دارند؟/ آیا دارندگان و یا متقاضیان ویزای موقت والدین ۸۷۰ امکان درخواست برای ویزای دائم والدین را نیز دارند؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید


مهاجرت به استرالیا

 آیا اقدام کنندگان به ویزای نجات اضطراری نیاز به معرفی از طرف سازمان ملل UNHCR دارند؟

 آیا دارندگان و یا متقاضیان ویزای موقت والدین ۸۷۰ امکان درخواست برای ویزای دائم والدین را نیز دارند؟

 پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند

 رادیو نشاط...ناهید امامی

----------------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق 
ایمیل و یا فیس بوک #رادیو_نشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
[email protected]