حقوقی

مهاجرت به استرالیا- مهم...شرایط سفر به ایران برای پناهندگان پس از اخذ شهروندی استرالیا/ اسپانسرهای ویزای موقت کاری ۴۸۲ چه تعهداتی در قبال دولت و درخواست کنندگان این نوع ویزا دارند / پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا- مهم...شرایط سفر به ایران برای پناهندگان پس از اخذ شهروندی استرالیا/ اسپانسرهای ویزای موقت کاری ۴۸۲ چه تعهداتی در قبال دولت و درخواست کنندگان این نوع ویزا دارند /  پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید امامی

11/06/1398  مهاجرت به استرالیا- مهم...شرایط سفر به ایران برای پناهندگان پس از اخذ شهروندی استرالیا/ اسپانسرهای ویزای موقت کاری ۴۸۲ چه تعهداتی در قبال دولت و درخواست کنندگان این نوع ویزا دارند / پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

مهم...شرایط سفر به ایران برای پناهندگان پس از اخذ شهروندی استرالیا

آیا برای ویزای بشر دوستانه برای پناهجویان در دیگر کشورها ، داشتن معرف الزامی است؟

اسپانسرهای ویزای موقت کاری ۴۸۲ چه تعهداتی در قبال دولت و درخواست کنندگان این نوع ویزا دارند

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند

رادیو نشاط...ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق 
ایمیل و یا فیس بوک #رادیو_نشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
[email protected]