حقوقی

مهاجرت به استرالیا- دارندگان ویزای موقت ۴۰۸ تا چند وقت امکان تمدید را دارند و آیا امکان تبدیل این ویزا به ویزای دائم وجود دارد؟ / تغییرات جدید در register شدن پرستاران از January 2020 / آغاز طرح داما در شمال Queensland / پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا-  دارندگان ویزای موقت ۴۰۸ تا چند وقت امکان تمدید را دارند و آیا امکان تبدیل این ویزا به ویزای دائم وجود دارد؟ / تغییرات جدید در register شدن پرستاران از January 2020 / آغاز طرح داما در شمال Queensland / پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید امامی

08/07/1398  مهاجرت به استرالیا- دارندگان ویزای موقت ۴۰۸ تا چند وقت امکان تمدید را دارند و آیا امکان تبدیل این ویزا به ویزای دائم وجود دارد؟ / تغییرات جدید در register شدن پرستاران از January 2020 / آغاز طرح داما در شمال Queensland / پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

دارندگان ویزای موقت ۴۰۸ تا چند وقت امکان تمدید را دارند و آیا امکان تبدیل این ویزا به ویزای دائم وجود دارد؟

تغییرات جدید در register شدن پرستاران از January 2020 

آغاز طرح داما در شمال Queensland 

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند

 رادیو نشاط...ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق 
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
[email protected]