حقوقی

مهاجرت به استرالیا - آیا پناهندگان امکان مراجعه به سفارت ایران را دارند؟ / توضیحاتی در رابطه با تاثیرات رد شدن پرونده‌های پناهجویان در دیگر پرونده های آنها از جمله ویزای همسر/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - آیا پناهندگان امکان مراجعه به سفارت ایران را دارند؟ / توضیحاتی در رابطه با تاثیرات رد شدن پرونده‌های پناهجویان در دیگر پرونده های آنها از جمله ویزای همسر/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی

22/07/1398  مهاجرت به استرالیا - آیا پناهندگان امکان مراجعه به سفارت ایران را دارند؟ / توضیحاتی در رابطه با تاثیرات رد شدن پرونده‌های پناهجویان در دیگر پرونده های آنها از جمله ویزای همسر/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

آیا پناهندگان امکان مراجعه به سفارت ایران را دارند؟

 توضیحاتی در رابطه با تاثیرات رد شدن پرونده‌های پناهجویان در دیگر پرونده های آنها از جمله ویزای همسر

 پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند

رادیو نشاط...ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
[email protected]