حقوقی

مهاجرت به استرالیا - آیا اقدام مجدد برای ویزای مهارتی بعد از مردودی امکان پذیر هست؟ / توضیحاتی پیرامون چگونگی اعلام تغییر شرایط درخواست کنندگان ویزاهای استرالیا / اضافه شدن گلدکوست و پرت به مناطق معین شده ویزاهای مهارتی ۴۹۱/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - آیا  اقدام مجدد برای ویزای مهارتی بعد از مردودی امکان پذیر هست؟ / توضیحاتی پیرامون چگونگی اعلام تغییر شرایط درخواست کنندگان ویزاهای استرالیا / اضافه شدن گلدکوست و پرت به مناطق معین شده ویزاهای مهارتی ۴۹۱/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی

06/08/1398  مهاجرت به استرالیا - آیا اقدام مجدد برای ویزای مهارتی بعد از مردودی امکان پذیر هست؟ / توضیحاتی پیرامون چگونگی اعلام تغییر شرایط درخواست کنندگان ویزاهای استرالیا / اضافه شدن گلدکوست و پرت به مناطق معین شده ویزاهای مهارتی ۴۹۱/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-آیا اقدام مجدد برای ویزای مهارتی بعد از مردودی امکان پذیر هست؟

- توضیحاتی پیرامون چگونگی اعلام تغییر شرایط درخواست کنندگان ویزاهای استرالیا

- اضافه شدن گلدکوست و پرت به مناطق معین شده ویزاهای مهارتی 491

-پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند

رادیو نشاط...ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
[email protected]