حقوقی

مهاجرت به استرالیا - بسته شدن ویزای ۱۸۷ و جایگزینی آن با ویزای ۴۹۴ از ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹/ آیا پرداخت ‌LEVY و آگهی کردن شغل از الزامات کارفرما و ویزای جدیدموقت ۴۹۴ میباشد ؟/ توضیحاتی در رابطه با باطل کردن ویزاهای موقت و مورد استثمار قرار گرفتن توسط کارفرمایان./ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -  بسته شدن ویزای ۱۸۷ و جایگزینی آن با ویزای ۴۹۴ از ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹/  آیا پرداخت ‌LEVY و آگهی کردن شغل از الزامات کارفرما و ویزای جدیدموقت ۴۹۴ میباشد ؟/ توضیحاتی در رابطه با باطل کردن ویزاهای موقت و مورد استثمار قرار گرفتن توسط کارفرمایان./ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی

20/08/1398  مهاجرت به استرالیا - بسته شدن ویزای ۱۸۷ و جایگزینی آن با ویزای ۴۹۴ از ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹/ آیا پرداخت ‌LEVY و آگهی کردن شغل از الزامات کارفرما و ویزای جدیدموقت ۴۹۴ میباشد ؟/ توضیحاتی در رابطه با باطل کردن ویزاهای موقت و مورد استثمار قرار گرفتن توسط کارفرمایان./ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

بسته شدن ویزای ۱۸۷ و جایگزینی آن با ویزای ۴۹۴ از ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹

آیا پرداخت ‌LEVY و آگهی کردن شغل از الزامات کارفرما و ویزای جدیدموقت ۴۹۴ میباشد ؟

 توضیحاتی در رابطه با باطل کردن ویزاهای موقت و مورد استثمار قرار گرفتن توسط کارفرمایا

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند

رادیو نشاط...ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
[email protected]