حقوقی

مهاجرت به استرالیا - باز شدن مشاغل جدید ایالت ACT از ماه آینده / دلایل احتمالی تاخیر در بررسی ویزاهای همسر و نامزدی /آیا با داشتن اسپانسر برای درخواست کنندگان ویزای بشر دوستانه حتما" ویزا صادر می گردد؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - باز شدن مشاغل جدید ایالت ACT از ماه آینده / دلایل احتمالی تاخیر در بررسی ویزاهای همسر و نامزدی /آیا با داشتن اسپانسر برای درخواست کنندگان ویزای بشر دوستانه حتما" ویزا صادر می گردد؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی

18/09/1398  مهاجرت به استرالیا - باز شدن مشاغل جدید ایالت ACT از ماه آینده / دلایل احتمالی تاخیر در بررسی ویزاهای همسر و نامزدی /آیا با داشتن اسپانسر برای درخواست کنندگان ویزای بشر دوستانه حتما" ویزا صادر می گردد؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

 باز شدن مشاغل جدید ایالت ACT از ماه آینده

دلایل احتمالی تاخیر در بررسی ویزاهای همسر و نامزدی

آیا با داشتن اسپانسر برای درخواست کنندگان ویزای بشر دوستانه حتما" ویزا صادر می گردد؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند

رادیو نشاط...ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/