حقوقی

مهاجرت به استرالیا - ۱.اطلاعات جدید در رابطه با ویزای موقت والدین ۸۷۰ /2.تغییرات پیشنهادی لیست مشاغل از مارچ ۲۰۲۰ / 3.آخرین اخبار از راند انتخابات ویزاهای مهارتی دسامبر ۲۰۱۹. /4.دلایل احتمالی مردودی درخواست شهروندی ( citizenship) استرالیا /5. آیا دارندگان ویزاهای پناهندگی ۵ ساله (SHEV) امکان سفر به اروپا را دارند ؟/6.اهمیت مصاحبه در ویزاهای همسر/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - ۱.اطلاعات جدید در رابطه با ویزای موقت والدین ۸۷۰ /2.تغییرات پیشنهادی لیست مشاغل از مارچ ۲۰۲۰ / 3.آخرین اخبار از راند انتخابات ویزاهای مهارتی دسامبر ۲۰۱۹. /4.دلایل احتمالی مردودی درخواست شهروندی ( citizenship) استرالیا /5. آیا دارندگان ویزاهای پناهندگی ۵ ساله (SHEV) امکان سفر به اروپا را دارند ؟/6.اهمیت مصاحبه در ویزاهای همسر/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی

01/10/1398  مهاجرت به استرالیا - ۱.اطلاعات جدید در رابطه با ویزای موقت والدین ۸۷۰ /2.تغییرات پیشنهادی لیست مشاغل از مارچ ۲۰۲۰ / 3.آخرین اخبار از راند انتخابات ویزاهای مهارتی دسامبر ۲۰۱۹. /4.دلایل احتمالی مردودی درخواست شهروندی ( citizenship) استرالیا /5. آیا دارندگان ویزاهای پناهندگی ۵ ساله (SHEV) امکان سفر به اروپا را دارند ؟/6.اهمیت مصاحبه در ویزاهای همسر/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

۱.اطلاعات جدید در رابطه با ویزای موقت والدین ۸۷۰

2.تغییرات پیشنهادی لیست مشاغل از مارچ ۲۰۲۰

 3.آخرین اخبار از راند انتخابات ویزاهای مهارتی دسامبر ۲۰۱۹.

4.دلایل احتمالی مردودی درخواست شهروندی ( citizenship) استرالیا

5. آیا دارندگان ویزاهای پناهندگی ۵ ساله (SHEV) امکان سفر به اروپا را دارند ؟

6.اهمیت مصاحبه در ویزاهای همسر

 پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند

 رادیو نشاط...ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/