حقوقی

مهاجرت به استرالیا - ۱. آیا اقدام کنندگان به ویزای نجات اضطراری نیاز به معرف در استرالیا دارند ؟ /۲. دلایل تاخیر در بازنگری ویزاهای مردودی در دادگاه تجدید نظر ؟ / پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - ۱. آیا اقدام کنندگان به ویزای نجات اضطراری نیاز به معرف در استرالیا دارند ؟ /۲. دلایل تاخیر در بازنگری ویزاهای مردودی  در دادگاه تجدید نظر ؟ / پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی

23/10/1398  مهاجرت به استرالیا - ۱. آیا اقدام کنندگان به ویزای نجات اضطراری نیاز به معرف در استرالیا دارند ؟ /۲. دلایل تاخیر در بازنگری ویزاهای مردودی در دادگاه تجدید نظر ؟ / پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

۱- آیا اقدام کنندگان به ویزای نجات اضطراری نیاز به معرف در استرالیا دارند ؟

۲- دلایل تاخیر در بازنگری ویزاهای مردودی در دادگاه تجدید نظر ؟

 پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند

رادیو نشاط...ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/