حقوقی

مهاجرت به استرالیا - ۱. موارد مهم جهت پیشگیری از باطل شدن ویزاهای دانشجویی در استرالیا / 2. آیا راه اندازی کسب و کار کمکی به دریافت ویزای مهارت ۴۹۱ می‌کند ؟ / 3. آیامردودی پناهندگی در استرالیا تاثیر منفی در بررسی پناهندگی در اروپا خواهد داشت ؟ / پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - ۱. موارد مهم جهت پیشگیری از باطل شدن ویزاهای دانشجویی در استرالیا / 2. آیا راه اندازی کسب و کار کمکی به دریافت ویزای مهارت ۴۹۱ می‌کند ؟ / 3. آیامردودی پناهندگی در استرالیا تاثیر  منفی در بررسی پناهندگی در اروپا خواهد داشت ؟ / پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی

07/11/1398  مهاجرت به استرالیا - ۱. موارد مهم جهت پیشگیری از باطل شدن ویزاهای دانشجویی در استرالیا / 2. آیا راه اندازی کسب و کار کمکی به دریافت ویزای مهارت ۴۹۱ می‌کند ؟ / 3. آیامردودی پناهندگی در استرالیا تاثیر منفی در بررسی پناهندگی در اروپا خواهد داشت ؟ / پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

 1. موارد مهم جهت پیشگیری از باطل شدن ویزاهای دانشجویی در استرالیا

 2. آیا راه اندازی کسب و کار کمکی به دریافت ویزای مهارت ۴۹۱ می‌کند ؟

 3. آیامردودی پناهندگی در استرالیا تاثیر منفی در بررسی پناهندگی در اروپا خواهد داشت ؟ 

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند

رادیو نشاط...ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/