حقوقی

مهاجرت به استرالیا - 1. اهمیت مصاحبه هویت پس از اقدام به سیتیزنشیپ /2. تغییر در روند ارزیابی و registration پرستار ها از ماه آینده /3. نگاهی بر راند انتخابی feb/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - 1. اهمیت مصاحبه هویت پس از اقدام به سیتیزنشیپ /2. تغییر در روند ارزیابی و registration پرستار ها از ماه آینده /3. نگاهی بر راند انتخابی feb/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی

05/12/1398  مهاجرت به استرالیا - 1. اهمیت مصاحبه هویت پس از اقدام به سیتیزنشیپ /2. تغییر در روند ارزیابی و registration پرستار ها از ماه آینده /3. نگاهی بر راند انتخابی feb/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

1. اهمیت مصاحبه هویت پس از اقدام به سیتیزنشیپ

2. تغییر در روند ارزیابی و registration پرستار ها از ماه آینده

3 نگاهی بر راند انتخابی feb

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند

 رادیو نشاط...ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/