حقوقی

مهاجرت به استرالیا - ۱- با وجود شرایط فعلی به دلیل ویروس کرونا، آیا امکان تمدید ویزاهای شرط دار وجود دارد؟ . /2-تاثیرات کرونا بر ویزاهای دائم در حال بررسی/3- باز شدن مشاغل جدید در ایالاتهای مختلف /4- با توجه به شرایط فعلی مربوط به ویروس کرونا آیا نامزد هم همانند همسر اقوام درجه یک محسوب میشود و از ممنوعیت ورود به استرالیا مستثنی هست؟/5- آیا امکان اقدام به ویزای موقت کاری ۴۸۲ برای دارندگان ویزاهای ۵ ساله پناهندگی (SHEV) وجود دارد؟ و آیا امکان تغییر ویزای موقت ۴۸۲ به دائم خواهد بود؟ /پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - ۱- با وجود شرایط فعلی به دلیل ویروس کرونا، آیا امکان تمدید ویزاهای شرط دار  وجود دارد؟ . /2-تاثیرات کرونا بر ویزاهای دائم در حال بررسی/3- باز شدن مشاغل جدید در ایالاتهای مختلف /4- با توجه به شرایط فعلی مربوط به ویروس کرونا آیا نامزد هم همانند همسر اقوام درجه یک محسوب میشود و از ممنوعیت ورود به استرالیا مستثنی هست؟/5- آیا امکان اقدام به ویزای موقت کاری ۴۸۲ برای دارندگان ویزاهای ۵ ساله پناهندگی (SHEV) وجود دارد؟ و آیا امکان تغییر ویزای موقت ۴۸۲ به دائم خواهد بود؟ /پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی

19/12/1398  مهاجرت به استرالیا - ۱- با وجود شرایط فعلی به دلیل ویروس کرونا، آیا امکان تمدید ویزاهای شرط دار وجود دارد؟ . /2-تاثیرات کرونا بر ویزاهای دائم در حال بررسی/3- باز شدن مشاغل جدید در ایالاتهای مختلف /4- با توجه به شرایط فعلی مربوط به ویروس کرونا آیا نامزد هم همانند همسر اقوام درجه یک محسوب میشود و از ممنوعیت ورود به استرالیا مستثنی هست؟/5- آیا امکان اقدام به ویزای موقت کاری ۴۸۲ برای دارندگان ویزاهای ۵ ساله پناهندگی (SHEV) وجود دارد؟ و آیا امکان تغییر ویزای موقت ۴۸۲ به دائم خواهد بود؟ /پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

۱- با وجود شرایط فعلی به دلیل ویروس کرونا، آیا امکان تمدید ویزاهای شرط دار وجود دارد؟

2-تاثیرات کرونا بر ویزاهای دائم در حال بررسی

3- باز شدن مشاغل جدید در ایالاتهای مختلف

4- با توجه به شرایط فعلی مربوط به ویروس کرونا آیا نامزد هم همانند همسر اقوام درجه یک محسوب میشود و از ممنوعیت ورود به استرالیا مستثنی هست؟

5- آیا امکان اقدام به ویزای موقت کاری ۴۸۲ برای دارندگان ویزاهای ۵ ساله پناهندگی (SHEV) وجود دارد؟ و آیا امکان تغییر ویزای موقت ۴۸۲ به دائم خواهد بود؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند

 رادیو نشاط...ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/