حقوقی

مهاجرت به استرالیا - ۱. مروری بر آخرین تاثیرات ویروس کرونا بر ویزاها و شرایط جدید ورود به استرالیا /2. آیا ممنوعیت ورود اخیر شامل دارندگان ویزاهای موقت ساکن استرالیا نیزمی‌شود؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - ۱. مروری بر آخرین تاثیرات ویروس کرونا بر ویزاها و شرایط جدید ورود به استرالیا /2. آیا ممنوعیت ورود اخیر شامل دارندگان ویزاهای موقت ساکن استرالیا نیزمی‌شود؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی

04/01/1399  مهاجرت به استرالیا - ۱. مروری بر آخرین تاثیرات ویروس کرونا بر ویزاها و شرایط جدید ورود به استرالیا /2. آیا ممنوعیت ورود اخیر شامل دارندگان ویزاهای موقت ساکن استرالیا نیزمی‌شود؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

۱. مروری بر آخرین تاثیرات ویروس کرونا بر ویزاها و شرایط جدید ورود به استرالیا

2. آیا ممنوعیت ورود اخیر شامل دارندگان ویزاهای موقت ساکن استرالیا نیزمی‌شود؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند

رادیو نشاط...ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/