حقوقی

مهاجرت به استرالیا- اخذ شهروندی استرالیا و یا سیتیزن‌شیپی آرزوی بسیاری از مهاجرین است که در حال حاضر رسیدن به آن برای بعضی‌ از مهاجرین سخت و یا حتی غیر ممکن شده. در این مصاحبه می‌خواهیم در مورد دلایلی که می‌توانند منجر به ردی درخواست و یا طولانی‌ شدن پرونده شوند صحبت کنیم. / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا- اخذ شهروندی استرالیا و یا سیتیزن‌شیپی آرزوی بسیاری از مهاجرین است که در حال حاضر رسیدن به آن برای بعضی‌ از مهاجرین سخت و یا حتی غیر ممکن شده. در این مصاحبه می‌خواهیم در مورد دلایلی که می‌توانند منجر به ردی درخواست و یا طولانی‌ شدن پرونده شوند صحبت کنیم. / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا  خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی

11/08/2020  مهاجرت به استرالیا- اخذ شهروندی استرالیا و یا سیتیزن‌شیپی آرزوی بسیاری از مهاجرین است که در حال حاضر رسیدن به آن برای بعضی‌ از مهاجرین سخت و یا حتی غیر ممکن شده. در این مصاحبه می‌خواهیم در مورد دلایلی که می‌توانند منجر به ردی درخواست و یا طولانی‌ شدن پرونده شوند صحبت کنیم. / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

اخذ شهروندی استرالیا و یا سیتیزن‌شیپی آرزوی بسیاری از مهاجرین است که در حال حاضر رسیدن به آن برای بعضی‌ از مهاجرین سخت و یا حتی غیر ممکن شده. در این مصاحبه می‌خواهیم در مورد دلایلی که می‌توانند منجر به ردی درخواست و یا طولانی‌ شدن پرونده شوند صحبت کنیم.

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

رادیو نشاط..ناهید امامی

-تفاوت بین اقامت دائم و سیتیزن‌شیپ چیست؟

-چه کسانی‌ واجد شرایط برای اقدام سیتیزن‌شیپ هستند؟

-چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟ (از نظر تصمیم گیرنده)

-قبل از اقدام چه توصیه‌هایی هست که شخص باید انجام دهد؟

-بعد از اقدام چه اتفاقی‌ می‌افتد؟

-اگر نامه‌ی درخواست برای اطلاعات بیشتر دریافت شد چه باید کرد؟ 

-آیا همه باید بعد از ۴ سال اقدام کنند و یا با توضیحاتی که دادید، بهتر است بعضی‌‌ها اصلا اقدام نکنند؟