حقوقی

چکیده اخبار مهاجرتی ماه آگوست/-خبر خوب برای متقاضیان ویزاهای مهارتی و سرمایه‌گذاری /-اخرین آپدیت در مورد باز شدن مرزهای استرالیا/-مدت زمان بررسی ویزاهای تلنت و ۸۸۸/- پاسخ به سوالات/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

چکیده اخبار مهاجرتی ماه آگوست/-خبر خوب برای متقاضیان ویزاهای مهارتی و سرمایه‌گذاری /-اخرین آپدیت در مورد باز شدن مرزهای استرالیا/-مدت زمان بررسی ویزاهای تلنت و ۸۸۸/- پاسخ به سوالات/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

09/06/1399  چکیده اخبار مهاجرتی ماه آگوست/-خبر خوب برای متقاضیان ویزاهای مهارتی و سرمایه‌گذاری /-اخرین آپدیت در مورد باز شدن مرزهای استرالیا/-مدت زمان بررسی ویزاهای تلنت و ۸۸۸/- پاسخ به سوالات/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


چکیده اخبار مهاجرتی ماه آگوست

-خبر خوب برای متقاضیان ویزاهای مهارتی و سرمایه‌گذاری 

-آخرین آپدیت در مورد باز شدن مرزهای استرالیا

-مدت زمان بررسی ویزاهای تلنت و ۸۸۸

- پاسخ به سوالات

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/