اقتصادی

بررسی قوانین جدید مالیاتی استرالیا/ مشاوره قانونی مالیات و مدیریت بحران کسب و کار همراه با کارشناس امور حسابداری استرالیا و نیوزلند، آقای علی یوسفی/رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

بررسی قوانین جدید مالیاتی استرالیا/ مشاوره قانونی مالیات و مدیریت بحران کسب و کار همراه با کارشناس امور حسابداری استرالیا و نیوزلند، آقای علی یوسفی/رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

19/06/1399  بررسی قوانین جدید مالیاتی استرالیا/ مشاوره قانونی مالیات و مدیریت بحران کسب و کار همراه با کارشناس امور حسابداری استرالیا و نیوزلند، آقای علی یوسفی/رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده


بررسی قوانین جدید مالیاتی استرالیا

مشاوره قانونی مالیات و مدیریت بحران کسب و کار همراه با کارشناس امور حسابداری استرالیا و نیوزلند، آقای علی یوسفی

رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

-جزییات قوانین جدید جاب کیپر (JobKeeper) که از اول سپتامبر از پارلمان گذشت.

-تاثیر قوانین جدید بر کارکنان بر اساس قانون Fair Work Act 2009

-اطلاعاتی مهم در مورد دیگر کمک های دولت به بیزینسها.

-آیا افرادی که از خانه کار مکنند می توانند هزینه های کار از خانه را از کارفرما مطالبه کنند؟

--------------------
ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط
شما می توانید سوالات خود را از طریق کانال تلگرام @radioneshat_payam رادیو نشاط ارسال فرمایید.