حقوقی

مهاجرت به استرالیا از راه‌های متفاوتی امکان پذیر است و افراد با ویزاهای متفاوتی می‌توانند وارد استرالیا شوند. ویزایی وجود دارد به نام ویزای پارتنر. در برنامه‌ی مهاجرتی امروز به انواع این ویزا و شرایط اخذ این ویزا می‌پردازیم / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا از راه‌های متفاوتی امکان پذیر است و افراد با ویزاهای متفاوتی می‌توانند وارد استرالیا شوند. ویزایی وجود دارد به نام ویزای پارتنر. در برنامه‌ی مهاجرتی امروز به انواع این ویزا و شرایط اخذ این ویزا  می‌پردازیم / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا  خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی

16/09/2020  مهاجرت به استرالیا از راه‌های متفاوتی امکان پذیر است و افراد با ویزاهای متفاوتی می‌توانند وارد استرالیا شوند. ویزایی وجود دارد به نام ویزای پارتنر. در برنامه‌ی مهاجرتی امروز به انواع این ویزا و شرایط اخذ این ویزا می‌پردازیم / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا از راه‌های متفاوتی امکان پذیر است و افراد با ویزاهای متفاوتی می‌توانند وارد استرالیا شوند. ویزایی وجود دارد به نام ویزای پارتنر. در برنامه‌ی مهاجرتی امروز به انواع این ویزا و شرایط اخذ این ویزا می‌پردازیم 

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

رادیو نشاط..ناهید امامی

-ویزای پارتنر استرالیا چه نوع ویزایی است؟ شامل چه کسانی‌ می‌شود؟

-آیا دارندگان ویزاهای موقت هم می‌توانند برای این ویزا اقدام کنند؟

-آیا باید دو نفر حتما ازدواج کرده باشند؟ شخص می‌تواند دوست دختر یا پسر خود را معرفی کند؟

-چگونه می‌توان رابطه را اثبات کرد؟ فقط سند ازدواج کافی ‌است؟ چه مدارکی توسط تصمیم گیرنده درنظر گرفته می‌شوند؟

-مدت زمان بررسی‌ چقدر است و به چه چیزهایی ارتباط دارد؟

-اگر پرونده رد شود چه باید کرد؟

-متقاضی‌ها قبل از اقدام چه نکاتی‌ را باید در نظر بگیرند؟