اقتصادی

بررسی کمکهای جدیدی که دولت استرالیا به مشاغل آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته/مشاوره قانونی مالیات و مدیریت بحران کسب و کار همراه با کارشناس امور حسابداری استرالیا و نیوزلند، آقای علی یوسفی/رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

بررسی کمکهای جدیدی که دولت استرالیا به مشاغل آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته/مشاوره قانونی مالیات و مدیریت بحران کسب و کار همراه با کارشناس امور حسابداری استرالیا و نیوزلند، آقای علی یوسفی/رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

02/07/1399  بررسی کمکهای جدیدی که دولت استرالیا به مشاغل آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته/مشاوره قانونی مالیات و مدیریت بحران کسب و کار همراه با کارشناس امور حسابداری استرالیا و نیوزلند، آقای علی یوسفی/رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده


بررسی کمکهای جدیدی که دولت استرالیا به مشاغل آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته

مشاوره قانونی مالیات و مدیریت بحران کسب و کار همراه با کارشناس امور حسابداری استرالیا و نیوزلند، آقای علی یوسفی

رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

۱- توضیحات کامل از کمکهای جدیدی که دولت استرالیا برای مشاغل آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته

۲-آیا دریافتی Jobkeeper مشمول مالیات میشود؟ در این صورت مالیات برای پرداختی jobkeeper چگونه محاسبه میشود.

۳-جزییات طرح پرداخت مرخصی دولت فدرال به افراد در قرنطینه

۴- خبر جدید در مورد همکاری و مشارکت اطلاعاتی اداره مالیات استرالیا و اداره خدمات یا همون سنترلینک

۵- پاسخ به سوالات شنوندگان
 

--------------------
ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط
شما می توانید سوالات خود را از طریق کانال تلگرام رادیو نشاط ارسال فرمایید.