اقتصادی

بررسی موضوعات بسیار مهم مشکلات مشاغل و نیروهای کار در استرالیا و قوانین جدید/مشاوره قانونی مالیات و مدیریت بحران کسب و کار همراه با کارشناس امور حسابداری استرالیا و نیوزلند، آقای علی یوسفی/رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

بررسی موضوعات بسیار مهم مشکلات مشاغل و نیروهای کار در استرالیا و قوانین جدید/مشاوره قانونی مالیات و مدیریت بحران کسب و کار همراه با کارشناس امور حسابداری استرالیا و نیوزلند، آقای علی یوسفی/رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

16/07/1399  بررسی موضوعات بسیار مهم مشکلات مشاغل و نیروهای کار در استرالیا و قوانین جدید/مشاوره قانونی مالیات و مدیریت بحران کسب و کار همراه با کارشناس امور حسابداری استرالیا و نیوزلند، آقای علی یوسفی/رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده


بررسی موضوعات بسیار مهم مشکلات مشاغل و نیروهای کار در استرالیا و قوانین جدید در این کشور

مشاوره قانونی مالیات و مدیریت بحران کسب و کار همراه با کارشناس امور حسابداری استرالیا و نیوزلند، آقای علی یوسفی

رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

1-آیا الان، زمان مناسبی برای تغییر شغل می باشد؟

2-آیا کارفرما میتواند حقوق یک کارمند یا کارگر را نقدی پرداخت نماید؟

3-در صورتی که کارفرما بیمه بازنشستگی را پرداخت نکند یا به صورت کامل پرداخت ننماید چه راه حلی وجود دارد؟

4-آیا رانندگان اوبر واجد شرایط دریافت کمکهای دولت هستند؟

5- پاسخ به سوالات


--------------------
ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط
شما می توانید سوالات خود را از طریق کانال تلگرام رادیو نشاط ارسال فرمایید.