اقتصادی

بررسی موضوعات بسیار مهم مشکلات مشاغل و نیروهای کار در استرالیا و قوانین جدید/مشاوره قانونی مالیات و مدیریت بحران کسب و کار و پاسخ به سوالات همراه با کارشناس امور حسابداری استرالیا و نیوزلند، آقای علی یوسفی/رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

بررسی موضوعات بسیار مهم مشکلات مشاغل و نیروهای کار در استرالیا و قوانین جدید/مشاوره قانونی مالیات و مدیریت بحران کسب و کار و پاسخ به سوالات همراه با کارشناس امور حسابداری استرالیا و نیوزلند، آقای علی یوسفی/رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

01/08/1399  بررسی موضوعات بسیار مهم مشکلات مشاغل و نیروهای کار در استرالیا و قوانین جدید/مشاوره قانونی مالیات و مدیریت بحران کسب و کار و پاسخ به سوالات همراه با کارشناس امور حسابداری استرالیا و نیوزلند، آقای علی یوسفی/رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده


مشاوره قانونی مالیات و مدیریت بحران کسب و کار

بررسی موضوعات بسیار مهم مشکلات مشاغل و نیروهای کار در استرالیا و قوانین جدید

 پاسخ به سوالات همراه با کارشناس امور حسابداری استرالیا و نیوزلند، آقای علی یوسفی 

-بررسی اهداف مهم بودجه سال 2020-21 و تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت برنامه بودجه امسال بر اقصاد و گروه های مختلف در استرالیا

  -پیش بینی از وضعیت کلی اقتصاد و کسب و کار بعد از پایان محرک های موجود اقتصادی در استرالیا

- پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

 

--------------------
ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط
شما می توانید سوالات خود را از طریق کانال تلگرام رادیو نشاط ارسال فرمایید.