حقوقی

چکیده اخبار مهاجرتی/ -فشار به دولت برای افزایش نرخ مهاجرت برای کمک به اقتصاد استرالیا /- باز شدن اسپانسر ویکتوریا برای برخی از متقاضیان ویزاهای سرمایه‌گذاری/- تغییر در شرایط صدور برخی ویزاهای فامیلی آفشور/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /رادیو نشاط..ناهید امامی

چکیده اخبار مهاجرتی/ -فشار به دولت برای افزایش نرخ مهاجرت برای کمک به اقتصاد استرالیا /- باز شدن اسپانسر ویکتوریا برای برخی از متقاضیان ویزاهای سرمایه‌گذاری/- تغییر در شرایط صدور برخی ویزاهای فامیلی آفشور/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /رادیو نشاط..ناهید امامی

29/11/2020  چکیده اخبار مهاجرتی/ -فشار به دولت برای افزایش نرخ مهاجرت برای کمک به اقتصاد استرالیا /- باز شدن اسپانسر ویکتوریا برای برخی از متقاضیان ویزاهای سرمایه‌گذاری/- تغییر در شرایط صدور برخی ویزاهای فامیلی آفشور/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /رادیو نشاط..ناهید امامی


چکیده اخبار مهاجرتی

-فشار به دولت برای افزایش نرخ مهاجرت برای کمک به اقتصاد استرالیا

- باز شدن اسپانسر ویکتوریا برای برخی از متقاضیان ویزاهای سرمایه‌گذاری

-تغییر در شرایط صدور برخی ویزاهای فامیلی آفشور

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/