حقوقی

مهاجرت به استرالیا/ موضوع گفتگو: یکی‌ از مشکلاتی که برخی‌ از دارندگان ویزاهای دائم با آن رو به رو هستند، کنسلی ویزا است. این برنامه‌ اطلاعات تکمیلی در مورد کنسلی ویزاها را به شما ارائه می‌دهد/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

مهاجرت به استرالیا/ موضوع گفتگو: یکی‌ از مشکلاتی که برخی‌ از دارندگان ویزاهای دائم با آن رو به رو هستند، کنسلی ویزا است. این برنامه‌ اطلاعات تکمیلی در مورد کنسلی ویزاها را به شما ارائه می‌دهد/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

29/06/2021  مهاجرت به استرالیا/ موضوع گفتگو: یکی‌ از مشکلاتی که برخی‌ از دارندگان ویزاهای دائم با آن رو به رو هستند، کنسلی ویزا است. این برنامه‌ اطلاعات تکمیلی در مورد کنسلی ویزاها را به شما ارائه می‌دهد/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد


مهاجرت به استرالیا/ موضوع گفتگو: یکی‌ از مشکلاتی که برخی‌ از دارندگان ویزاهای دائم با آن رو به رو هستند، کنسلی ویزا است. این برنامه‌ اطلاعات تکمیلی در مورد کنسلی ویزاها را به شما ارائه می‌دهد

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

۱. آیا فقط ویزاهای پناهندگان کنسل می‌شود یا امکان کنسلی برای دارندگان همه نوع ویزا هست؟
۲. دلایل کنسل شدن ویزاها
۳. در صورت کنسل شدن ویزا چه اقداماتی باید انجام داد؟
۴. اگر ویزای فردی توسط دادگاه تجدید نظر برگشت داده شد، آیا این امکان وجود دارد که اداره مهاجرت بتواند مجددا ویزای شخص را کنسل کند؟

۵. اگر فردی در ارائه اطلاعات شخصی و هویتی اشتباهی مرتکب شده باشد، آیا امکان تصییح اطلاعات وجود دارد؟