حقوقی

چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /- مرور اخبار مربوط به باز شدن مرزها برای دانشجویان /-مرور اخبار ویزاهای اسکیل/- آخرین وضعیت ویزاهای توریستی /- افزایش هزینه های اداره مهاجرت

چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /- مرور اخبار مربوط به باز شدن مرزها برای دانشجویان /-مرور اخبار ویزاهای اسکیل/- آخرین وضعیت ویزاهای توریستی /- افزایش هزینه های اداره مهاجرت

03/07/2021  چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /- مرور اخبار مربوط به باز شدن مرزها برای دانشجویان /-مرور اخبار ویزاهای اسکیل/- آخرین وضعیت ویزاهای توریستی /- افزایش هزینه های اداره مهاجرت


چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی

- مرور اخبار مربوط به باز شدن مرزها برای دانشجویان

-مرور اخبار ویزاهای اسکیل

- آخرین وضعیت ویزاهای توریستی

- افزایش هزینه های اداره مهاجرت

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/