حقوقی

مهاجرت به استرالیا/ موضوع گفتگو:ویزای پارتنر چیست و چه کسانی‌ می‌توانند برای این ویزا اقدام کنند؟ / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

مهاجرت به استرالیا/ موضوع گفتگو:ویزای پارتنر چیست و چه کسانی‌ می‌توانند برای این ویزا اقدام کنند؟ / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

12/07/2021  مهاجرت به استرالیا/ موضوع گفتگو:ویزای پارتنر چیست و چه کسانی‌ می‌توانند برای این ویزا اقدام کنند؟ / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد


مهاجرت به استرالیا

موضوع گفتگو:ویزای پارتنر چیست و چه کسانی‌ می‌توانند برای این ویزا اقدام کنند؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

-آیا جایی بعنوان آژانس ازدواج وجود دارد که افراد برای پیدا کردن همسر به آنجا مراجعه کنند ؟ آیا وکلا می‌توانند شخصی را معرفی کنند؟

-بررسی ارائه مدارک لازم برای اثبات رابطه و مدت زمان پروسه ویزا 

-آیا اشخاصی‌ که با قایق وارد استرالیا شدند، تا زمانی‌ که سیتیزنشیپی استرالیا را دریافت نکرده اند، اجازه آوردن افراد خانواده و همسر را دارند؟