حقوقی

چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /-مرور اخبار مربوط به باز شدن مرزها/-مرور اخبار ویزاهای اسکیل/-آخرین وضعیت ویزاهای پارتنر/-اخبار ویزاهای بیزینسی و والدین

چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /-مرور اخبار مربوط به باز شدن مرزها/-مرور اخبار ویزاهای اسکیل/-آخرین وضعیت ویزاهای پارتنر/-اخبار ویزاهای بیزینسی و والدین

29/08/2021  چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /-مرور اخبار مربوط به باز شدن مرزها/-مرور اخبار ویزاهای اسکیل/-آخرین وضعیت ویزاهای پارتنر/-اخبار ویزاهای بیزینسی و والدین


چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی

-مرور اخبار مربوط به باز شدن مرزها

-مرور اخبار ویزاهای اسکیل

-آخرین وضعیت ویزاهای پارتنر

-اخبار ویزاهای بیزینسی و والدین

-بررسی ویزاهای ویژه شهروندان افغانستان

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/