حقوقی

مهاجرت به استرالیا/ اتفاقات اخیر افغانستان و امکان اقدام برای ویزاهای بشر دوستانه استرالیا...چه کسانی‌ برای این ویزا می‌توانند اقدام کنند؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

مهاجرت به استرالیا/ اتفاقات اخیر افغانستان و امکان اقدام برای ویزاهای بشر دوستانه استرالیا...چه کسانی‌ برای این ویزا می‌توانند اقدام کنند؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

15/09/2021  مهاجرت به استرالیا/ اتفاقات اخیر افغانستان و امکان اقدام برای ویزاهای بشر دوستانه استرالیا...چه کسانی‌ برای این ویزا می‌توانند اقدام کنند؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد


مهاجرت به استرالیا

اتفاقات اخیر افغانستان و امکان اقدام برای ویزاهای بشر دوستانه استرالیا...چه کسانی‌ برای این ویزا می‌توانند اقدام کنند؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

-چه کسانی‌ برای این ویزا می‌توانند اقدام کنند؟

-پروپوزر چی‌ هست و آیا هر کسی‌ می‌تواند پروپوزر شود؟

-بررسی مسؤلیت‌های شخص پروپوزر

-آیا در تعداد افرادی که پروپوزر می‌توان کرد محدودیتی وجود دارد؟

-در چه صورتی‌ امکان دارد فرد داخل افغانستان باشد و برای این ویزا اقدام کند؟

-آیا کسانی‌ که ویزای پناهنده‌گی موقت دارند می‌توانند پروپوزر باشند؟

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa