حقوقی

مهاجرت به استرالیا/ موضوع برنامه: بررسی انواع ویزاهای ممکن برای ورود والدین به استرالیا/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

مهاجرت به استرالیا/ موضوع برنامه: بررسی انواع ویزاهای ممکن برای ورود والدین به استرالیا/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

20/11/2021  مهاجرت به استرالیا/ موضوع برنامه: بررسی انواع ویزاهای ممکن برای ورود والدین به استرالیا/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد


مهاجرت به استرالیا

موضوع برنامه: بررسی انواع ویزاهای ممکن برای ورود والدین به استرالیا

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa