حقوقی

مهاجرت به استرالیا - پیک مپ 3/مخصوص ویزای سرمایه گذاری استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت مصطفی هماپور

مهاجرت به استرالیا - پیک مپ 3/مخصوص ویزای سرمایه گذاری استرالیا  همراه با کارشناس مهاجرت مصطفی هماپور

09/12/2021  مهاجرت به استرالیا - پیک مپ 3/مخصوص ویزای سرمایه گذاری استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت مصطفی هماپور


مهاجرت به استرالیا - پیک مپ 3

مخصوص ویزای سرمایه گذاری استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت مصطفی هماپور

پیک مپ، روش مدرن مهاجرت کارآفرینی استرالیا از شروع تا پاسپورت است.

اپیزود دوم - چطوری باید برم؟
از لاج تا ویزا

مزایا و معایب ویزا و امور حیاتی قبل صدور ویزا
#رادیونشاط..#ناهیدامامی