حقوقی

مهاجرت به استرالیا/ موضوع برنامه: در ماه می 2022 انتخابات فدرال استرالیا انجام شد و دولت حزب کارگر روی کار آمد. بسیاری منتظر تغییرات بودند و هستند. در این برنامه به برخی از این سوالات پاسخ داده خواهد شد. /-همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

مهاجرت به استرالیا/ موضوع برنامه: در ماه می 2022 انتخابات فدرال استرالیا انجام شد و دولت حزب کارگر روی کار آمد. بسیاری منتظر تغییرات بودند و هستند. در این برنامه به برخی از این سوالات پاسخ داده خواهد شد. /-همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

09/07/2022  مهاجرت به استرالیا/ موضوع برنامه: در ماه می 2022 انتخابات فدرال استرالیا انجام شد و دولت حزب کارگر روی کار آمد. بسیاری منتظر تغییرات بودند و هستند. در این برنامه به برخی از این سوالات پاسخ داده خواهد شد. /-همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد


مهاجرت به استرالیا

موضوع برنامه: در ماه می 2022 انتخابات فدرال استرالیا انجام شد و دولت حزب کارگر روی کار آمد. بسیاری منتظر تغییرات بودند و هستند. در این برنامه به برخی از این سوالات پاسخ داده خواهد شد. 

-همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

-آیا تبدیل ویزاهای پناهندگی موقت به دائم امکان پذیر است و چه کارهایی لازم هست انجام شود؟

-افرادی که دارای هیچ ویزایی نیستند چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟

-توضیحاتی در مورد انواع موانع و مشکلات برای تمامی ویزاها

-بررسی برنامه‌های جدید دولت و اقدامات آتی دولت

 

رادیونشاط..#ناهیدامامی