سلامت

مشاور کودک و نوجوان ، ارتباط با همسر و خانواده ، خودآگاهی ، مهاجرت همراه با خانم موژان رستگار فارغ التحصیل رشته روانشناسی و مشاوره از استرالیا/ موضوع برنامه :ستون‌های تربیت فرزند چیست؟

مشاور کودک و نوجوان ، ارتباط با همسر و خانواده ، خودآگاهی ، مهاجرت همراه با خانم موژان رستگار فارغ التحصیل رشته روانشناسی و مشاوره از استرالیا/ موضوع برنامه :ستون‌های تربیت فرزند چیست؟

14/11/2023  مشاور کودک و نوجوان ، ارتباط با همسر و خانواده ، خودآگاهی ، مهاجرت همراه با خانم موژان رستگار فارغ التحصیل رشته روانشناسی و مشاوره از استرالیا/ موضوع برنامه :ستون‌های تربیت فرزند چیست؟


مشاور کودک و نوجوان ، ارتباط با همسر و خانواده ، خودآگاهی ، مهاجرت همراه با خانم موژان رستگار فارغ التحصیل رشته روانشناسی و مشاوره از استرالیا

موضوع برنامه :ستون‌های تربیت فرزند چیست؟

آیا محبت زیاد باعث لوس شدن بچه‌ها می‌شود؟

مقطع نوجوانی به چه سنینی گفته می‌شود؟

چرا عده ای از بچه ها وابسته باقی می‌مانند؟ 

تاثیر محیط و جامعه بر کودکانی که بر اساس اصول صحیح تربیت شده اند تا چه اندازه است ؟

#رادیونشاط..ناهید امامی