اجتماعی

نمایشنامه "روح"

نمایشنامه "روح"

29/12/1395  نمایشنامه "روح"


نمایشنامه "روح" 

نویسنده: نگار ستوده

صداپیشگان: رضا سمامی،ناهید امامی،آزاده ارژنگی

کارگردان رادیویی: رضا سمامی