اجتماعی

نمایشنامه "سالمندان " قسمت اول

نمایشنامه "سالمندان " قسمت اول

29/12/1395  نمایشنامه "سالمندان " قسمت اول


نمایشنامه "سالمندان" قسمت اول

 نویسنده : نگار ستوده

صداپیشگان : رضا سمامی،ناهید امامی،مهشید باب زرتابی

کارگردان رادیویی : رضا سمامی