فرهنگ و هنر

آغاز گسترده عملیات پاکسازی قطب شمالژنرال دیمیتری بولگاکف (Dmitry Bulgakov) معاون وزیر دفاع روسیه در یک مصاحبه مطبوعاتی در رابطه با عملیات پاکسازی قطب شمال اعلام کرد : " اعضای ارتش و  وزارت دفاع روسیه عملیات پاکسازی محیط زیست را در سرزمین های قطب شمال آغاز کرده اند . "

او در  ادامه توضیحات خود افزود : " در این عملیات پاکسازی بیش از صد و هفتاد نفر از اعضای ارتش و وزارت دفاع به مناطق آلوده در سرزمین های قطب شمال منتقل شده اند تا بتوانند هر چه زودتر این عملیات را به خوبی به پایان رانده و زباله ها و اشیا باقی مانده از این مناطق را پاکسازی کنند . "  

قابل ذکر است که لیست مناطق برنامه ریزی شده برای انجام عملیات پاکسازی ، شامل تعدادی از جزایر مجمع الجزایر نوایا زملیا (Novaya Zemlya archipelago) جزایر کوتلنی (Kotelny) و رانگل (Wrangle) می شود .

ژنرال دیمیتری بولگاکف در ادامه اظهارات خود اعلام کرد : " افراد اعزم شده به این ماموریت ،  به ده دسته و گروه تقسیم بندی شدند تا برای پاکسازی این مناطق به تخریب و از بین بردن خانه های کهنه و خرابه و سازه ها و ساختمان هایی که باید به جهت احیای زمین و حفاظت از محیط زیست نابود شوند ، بپردازند . علاوه بر آن اعضای ارتش و وزارت دفاع ماموریت دارند تا ماشین آلات قراضه و وسایل فلزی همچون کانتینرهای فلزی مورد استفاده برای مواد مایع را نیز برای انتقال به مکانی دیگر آماده کنند. برنامه ریزی شده است که این زباله های فلزی توسط کشتی های کمکی که از سوی نیروی دریایی روسیه به این مناطق فرستاده می شوند ، از سرزمین های قطب شمال دور شده و برای از بین بردن به منطقه مناسبی انتقال پیدا کنند . "

سیناپرس

نظر خود را ارسال نمایید