همکاری با رادیو نشاط استرالیا

رادیو نشاط استرالیا در نظر دارد از میان علاقه مندان به خبرنگاری، گویندگی، و سایر زمینه های ذکر شده در زیر، پس از برگزاری دوره آموزش دعوت به همکاری نماید.

علاقه مندان می توانند فرم زیر را تکمیل و همراه با رزومه خود ارسال نمایند.

در صورتیکه در هر یک از موارد زیر تجربه و تخصصی دارید در بخش توضیحات فرم قید نمایید:

 • خبرنگاری
 • روزنامه نگاری
 • تدوین
 • گرافیک
 • مترجمی زبان
 • تایپ
 • برنامه نویسی
 • فیلمبرداری
 • انیمیشن سازی
 • عکاسی خبری
 • موزیک
 • مارکتینگ

 

پس از بررسی فرم های ارسال شده، با علاقه مندان تماس گرفته می شود.

 

 


فرم همکاری با رادیو نشاط استرالیا