اجتماعی

إعلام برنامه جديد حركت اتوبوس ها در مركز شهر سيدنيإعلام برنامه جديد حركت اتوبوس ها در مركز شهر سيدني
دولت ايالت نيوساوث ولز به مردمي كه قصد جابجا شدن با اتوبوس در مركز شهر سيدني را دارند، يك ماه فرصت داده تا خود را با برنامه جديد حركت اتوبوس ها در مركز شهر هماهنگ كنند.

دولت ايالتي پيش تر به مردم إعلام كرده بود كه ساخت و ساز مربوط به احداث قطار سبك شهري در جرج استريت منجر به اختلال در برنامه حركت اتوبوس ها مي شود. وزير حمل و نقل از مسافران اتوبوس اين مسير خواست تا از هم اكنون به برنامه ريزي براي سفرهاي درون شهري خود بپردازند تا از روز چهارم اكتبر كه برنامه جديد شروع مي شود، غافل گير نشوند. به گفته اقاي كانستنس برنامه تغيير يافته حركت اتوبوس ها از هم اكنون از طريق سايت
www.transportnsw.info
قابل مشاهده است.
خانم پرندر گست، هماهنگ كننده ارشد مركز شهر سيدني از كساني كه در محل، احتياج به كمك دارند، خواسته كه فقط به دنبال رنگ صورتي باشند؛ چرا كه تابلو هايي به رنگ صورتي و هم چنين ماموراني با لباس هاي صورتي از چهاردهم سپتامبر در مركز شهر سيدني حضور خواهند داشت.

ناژین صفوی خبرنگار رادیو نشاط مستقر در سیدنی

نظر خود را ارسال نمایید