اجتماعی

ابتلا به افسردگی قابل پیش بینی است

تا 80 درصد افراد با سابقه افسردگی در خطر ابتلای مجدد به این بیماری در آینده قرار دارند؛ با این حال، اطلاعات کمی درخصوص عوامل خاص که این افراد را در معرض خطر ابتلا به افسردگی قرار می‌دهد، وجود دارد.

محققان دانشگاه بینگهمتون در تحقیقات خود 160 زن را انتخاب کردند که 60 نفر از آنها دارای سابقه افسردگی و 100 نفر دیگر فاقد این سابقه بودند.به داوطلبان دو تصویر نشان داده شد که یک تصویر، صورت با حالت خنثی و صورت دیگر حالت خشم، ناراحتی یا شادی را نشان می‌داد.

با استفاده از فناوری رهگیری حرکات چشم محققان دریافتند، زنان دارای سابقه افسردگی توجه بیشتری به چهره خشمگین دارند؛ همچنین زنان دارای سابقه افسردگی که تمایل به مشاهده چهره خشمگین دارند، در معرض خطر بالای ابتلای مجدد به افسردگی طی دو سال آینده قرار دارند.

این گروه از زنان طی مدت دو سال پس از این آزمایش، مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد، زنانی که توجه بیشتری به چهره‌های خشمگین داشتند، در مدت کمتر از دو سال مجددا دچار افسردگی شدند.

پروفسور براندون گیب، استاد روانشناسی دانشگاه بینگهمتون تأکید کرد: هنگام راه رفتن در خیابان، توجه افراد فقط به چیزهای خاصی معطوف می‌شود، یعنی تمایل هر فرد برای مشاهده برخی چیزها بیشتر است. در این مطالعه نشان دادیم، افرادی که توجه انتخابی (selective attention) به چهره‌های خشمگین دارند، با خطر ابتلا به افسردگی در آینده مواجه هستند.  

برای مدیریت کردن توجهات فرد به محیط اطراف، برنامه و بازی‌های رایانه‌ای طراحی شده اند که به فرد آموزش می‌دهند تا اطراف خود را بهتر مشاهده کنند؛ از این روش در حال حاضر برای درمان اضطراب استفاده شده و آزمایش عملکرد این روش برای درمان افسردگی نیز آغاز شده است.

نتایج این تحقیق در مجله Clinical Psychological Science منتشر شد.

نظر خود را ارسال نمایید