اجتماعی

افزایش اختیارات وزیر مهاجرت در اخراج مجرمان متولد خارج از استرالیا

media.news.imagealternatetextformat.details


اندرو جیلز، وزیر مهاجرت استرالیا، جایگزینی بخشنامه جدید( دیرکشن 110) به جای بخشنامه قبلی( دیرکشن 99) که انتقادات زیادی در پی داشت را مورد تایید قرار داد. اجرای بخشنامه جدید به 21 جون موکول شده است.

به گزارش رادیونشاط، بدین ترتیب حدود اختیارات وزیر مهاجرت استرالیا برای اخراج مهاجران مجرم که در خارج از کشور متولد شده‌اند، بیشتر می‌شود.

سال گذشته آقای جیلز از دادگاه تجدید نظراداری تقاضا کرد، هنگام صدور رای پیرامون تمدید یا عدم تمدید ویزای مهاجران، وابستگی آن‌ها به استرالیا به عنوان اولویت اصلی در نظر گرفته شود.

دادگاه تجدیدنظر نیز در همین راستا حکم صدور مجدد ویزا برای تعدادی از مجرمان، از جمله یک متجاوز جنسی سریالی، یک قاتل و یک مجرم جنسی را صادر کرد، که انتقاد شدید از طرف اپوزیسیون را موجب شد. علاوه براین بیش از 30 نفر از اتباع خارجی نیز از خطر اخراج شدن نجات پیدا کردند.

براساس بخشنامه جدید، اتباع خارجی متهم به خشونت خانوادگی و جنسی حتی اگر بیشتر عمرشان را در استرالیا گذرانده باشند، از این کشور باید اخراج شوند.

بدبن ترتیب قولی که نخست وزیر استرالیا در سال 2022 به دولت نیوزیلند داده بود نیزنادیده گرفته می‌شود.آقای آلبانیز وعده داده بود، مجرمان متولد نیوزیلند که بیشتر عمر خود را در استرالیا زندگی کرده اما فاقد مجوز شهروندی این کشور هستند، به زادگاه خود بازگردانده نخواهند شد.

آقای جیلز اظهار داشت، دولت فدرال در بخشنامه جدید، حفاظت از جامعه و مردم استرالیا را در اولویت قرار داده است.

با این حال 10 پرونده طبق روال سابق در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. 

وزیر مهاجرت استرالیا گفت، از نزدیک روند رسیدگی به این پرونده‌ها و لغو ویزاهای صادر شده را دنبال خواهد کرد.

نظر خود را ارسال نمایید