فرهنگ و هنر

تصاویر زیبایی ازکنسرت شب گذشته شيرين مجد و شاهرخ مشكين قلم در بریزبن استرالیا 17/7/2015كنسرت شب گذشته شيرين مجد و شاهرخ مشكين قلم در بریزبن استرالیا 
عکاس : (Aras Shots) 
رادیو نشاط استرالیا 
17/7/2015  

 

نظر خود را ارسال نمایید