اجتماعی

تعداد گرسنگان جهان بیش از ۲۰۰ میلیون نفر کاهش یافته است

 به گزارش رادیو نشاط در خبرگزاری صدای آمده است ، آژانس خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد در کشورهای شرق آسیا، آمریکای لاتین و کارائیب با رشد اقتصادی از تعداد گرسنگان کاسته شده است

.در گزارش آمده است در ۱۲۹ کشور آمار گیری شده ۷۲ کشور موفق شده اند برنامه از پیش اعلام شده آژانس دایر بر کاهش گرسنگان به نصف را اجرا کنند

نظر خود را ارسال نمایید