رویداد های استرالیا

تعطیلات عمومی در جریان سال مالی 2022 - 2023 در استرالیا

media.news.imagealternatetextformat.details


آگاهی از تعطیلات عمومی در استرالیا، به برنامه‌ریزی برای استفاده بهتر از مرخصی سالانه کمک می کند.

 

به گزارش رادیونشاط، استرالیا در فهرست آمار تعطیلات با حقوق، جایگاه نهم درمیان کشورهای مختلف را به خود اختصاص داده است. در تقویم سالانه این کشور 10 روز تعطیلی با حقوق وجود دارد.

این در حالی است که ایران با 27 روز تعطیل رسمی با حقوق جایگاه نخست در این جدول را به خود اختصاص داده است. در مقابل از تعطیل عمومی با حقوق در ایالات متحده خبری نیست.

در اینجا فهرست کامل روزهای تعطیل عمومی در ایالت‌ها و قلمروهای استرالیا در سال مالی 2022-2023 ارائه می‌شود:

سپتامبر 2022

پنجشنبه 22 سپتامبر، روز ملی یادبود ملکه الیزابت دوم.

جمعه 23 سپتامبر، روز AFL Grand Final Day در ویکتوریا.

اکتبر 2022

دوشنبه 3 اکتبر، روز کارگر در قلمرو پایتختی استرالیا، نیوساوت ولز و استرالیای جنوبی و روز تولد ملکه در کوئینزلند.

پنجشنبه 6 اکتبر،برگزاری نمایش Royal Launceston Show در تاسمانی.

جمعه 14 اکتبر،برگزاری نمایش Flinders Island Show در تاسمانی.

پنجشنبه 20 اکتبر،برگزاری نمایش Royal Hobart Show در تاسمانی.

نوامبر 2022

سه شنبه 1 نوامبر،روز کاپ ملبورن در ویکتوریا.

دوشنبه 7 نوامبر، Recreation Day در تاسمانی.

جمعه 25 نوامبر،نمایش دونپورت(Devonport Show) در تاسمانی.

دسامبر 2022

شنبه 24 دسامبر،شب کریسمس ( تعطیل نیمه وقت از ساعت 7 بعدازظهر تا نیمه‌شب برای کوئینزلند، استرالیای جنوبی و قلمرو شمالی).

یکشنبه 25 دسامبر، روز کریسمس.

دوشنبه 26 دسامبر، باکسینگ دی ( روز استرالیای جنوبی)

سه شنبه 27 دسامبر، تعطیلی کریسمس ( باکسینگ دی برای قلمرو شمالی و استرالیای غربی و روز استرالیای جنوبی)

شنبه 31 دسامبر،شب سال نو برای استرالیای جنوبی و قلمرو شمالی

ژانویه 2023

یکشنبه 1 ژانویه، روز سال نو.

دوشنبه 2 ژانویه، تعطیل سال نو      

چهارشنبه 11 ژانویه، دونپورت  کاپ(Devonport Cup) در تاسمانی

پنجشنبه 26 ژانویه، روز ملی استرالیا

فوریه 2023

دوشنبه 13 فوریه، روز Royal Hobart Regatta در تاسمانی

چهارشنبه 22 فوریه، لانسستون کاپ(Launceston Cup) در تاسمانی

مارس 2023

دوشنبه 6 مارس، روز کارگر در استرالیای غربی

سه شنبه 7 مارس، نمایش King Island Show  در تاسمانی

 دوشنبه 13 مارس، روز کانبرا در قلمرو پایتختی استرالیا؛ روز Eight Hours Day  در تاسمانی؛ روز کارگر در ویکتوریا؛ئروز کاپ آدلاید در استرالیای جنوبی.

آوریل 2023

جمعه 7 آوریل، روز Good Friday

شنبه 8 آوریل، روز بعد از Good Friday ،غیر از تاسمانی و استرالیای غربی.

یکشنبه 9 آوریل، روز Easter Sunday در سراسر کشور، غیر از تاسمانی، استرالیای جنوبی و قلمرو شمالی.

دوشنبه 10 آوریل، Easter Monday

سه‌شنبه 11 آوریل، Easter Tuesday  در تاسمانی

سه شنبه 25 آوریل، روز آنزاک

می 2023

دوشنبه 1 می، روز کارگر در کوئینزلند و می دی(May Day) در قلمرو شمالی

جمعه 5 می، Agfest در تاسمانی.

دوشنبه 29 می، Reconciliation Day در قلمرو پایتختی استرالیا.

جون 2023

دوشنبه 5 جون، روز استرالیای غربی در این ایالت.

دوشنبه 12 جون، روز تولد ملکه، به غیر ازکوئینزلند و استرالیای غربی.

جولای 2023

جمعه 7 جولای، روز Alice Springs Show Day در قلمرو شمالی.

جمعه 14 جولای، نمایش Tennant Creek Show Day در قلمرو شمالی.

جمعه 21 جولای، روز Katherine Dhow در قلمرو شمالی.

جمعه 28 جولای،روز Darwin Show Day در قلمرو شمالی

آگوست 2023

دوشنبه 7 آگوست، پیک‌ نیک دی(Picnic Day) در قلمرو شمالی.

چهارشنبه 16 آگوست، روز Ekka  در کوئینزلند.

جمعه 18 آگوست،روز Borroloola Show Day در قلمرو شمالی.

سپتامبر 2023

دوشنبه 25 سپتامبر، روز تولد ملکه در استرالیای غربی

تاریخ این روز بعدا تایید خواهد شد،روز AFL Grand Final Day در ویکتوریا.

اکتبر 2023

دوشنبه 2 اکتبر،روز کارگر در قلمرو شمالی، نیوساوت ولزو استرالیای جنوبی؛ روز تولد ملکه در کوئینزلند

جمعه 6 اکتبر، Burnie Show در تاسمانی.

پنجشنبه 12 اکتبر، Royal Launceston Show در تاسمانی.

جمعه 20 اکتبر، Flinders Island Show در تاسمانی.

پنجشنبه 26 اکتبر، Royal Hobart Show  در تاسمانی.

نوامبر 2023

دوشنبه 6 نوامبر، Recreation Day در تاسمانی.

سه شنبه 7 نوامبر،روز کاپ ملبورن در ویکتوریا.

دسامبر 2023

جمعه 1 دسامبر،نمایش دونپورت(Devonport Show) در تاسمانی.

یکشنبه 24 دسامبر، شب کریسمس ( تعطیل نیمه وقت از ساعت 7 بعدازظهر تا نیمه‌شب برای کوئینزلند، استرالیای جنوبی و قلمرو شمالی).

دوشنبه 25 دسامبر، روز کریسمس.

سه‌شنبه 26 دسامبر، سه شنبه 27 دسامبر، باکسینگ دی ( روز استرالیای جنوبی)

چهارشنبه 27 دسامبر، تعطیلی کریسمس ( باکسینگ دی برای قلمرو شمالی و استرالیای غربی و روز استرالیای جنوبی)

یکشنبه 31 دسامبر،شب سال نو برای استرالیای جنوبی و قلمرو شمالی

نظر خود را ارسال نمایید