اجتماعی

جشنواره زمستانی ملبورن2015

جشنواره زمستانی ملبورن2015 
از تاریخ 3جولای 2015 از ساعت 18.30الی 21.30 هرجمعه به مدت دو ماه 
در محل
WATERMARK DOCKLANDS 
زمان آتش بتزی 19.30 

عکاسان رادیو نشاط استرالیا: صدیقه سالک نژاد ، منیژه دلائلی

3/7/2015

نظر خود را ارسال نمایید