اطلاعات مهم استرالیا

حقوق مستاجران در ایالت‌ها و قلمروهای استرالیا

media.news.imagealternatetextformat.details


با قوانین و مقررات مربوط به حقوق مستاجران در ایالتها و قلمروهای استرالیا آشنا شوید.

 

رادیو نشاط استرالیا- هرچند قوانین مربوط به حقوق مستاجران در ارتباط با موضوعات مختلف در استرالیا تا حدود زیادی مشابه و یکسان است، اما مواردی هم هستند که در هریک از ایالت‌ها و قلمروها، مقررات متفاوت و خاصی برای آن‌ها وضع شده که در اینجا به بررسی چند مورد از آن‌ها پرداخته می‌شود:

- درخواست موجر برای تخلیه خانه اجاره‌ای

- نگهداری از حیوانات خانگی

- بازدید موجر از ملک اجاره ای

- بازدید از خانه اجاره ای در مواقع ضروری

 

درخواست موجر برای تخلیه خانه اجاره‌ای

قلمرو پایتخت استرالیا

در این قلمرو ، موجر حق ندارد تا قبل از پایان مدت اجاره ، مستاجر را مجبور به تخلیه مورد اجاره کند، مگر این که مستاجر به مفاد قرارداد اجاره پایبند نباشد. اما در صورتی که قرارداد اجاره، دوره‌ای بوده و مفاد آن رعایت نشود، موجر می تواند 4 هفته برای تخلیه مورد اجاره به مستاجرمهلت بدهد. در صورتی که مفاد قرارداد اجاره نقض نشده باشد ، موجر باید 26 هفته برای تخلیه خانه به مستاجر فرصت بدهد.

ایالت کوئینزلند

در این ایالت چنانچه موجر قصد داشته باشد، زودتر قرارداد اجاره را فسخ کند، موظف است 2 ماه قبل، مستاجر را از نیت خود آگاه نماید.

در مواردی که طرفین برای پایان دادن به قرارداد اجاره به توافق رسیده یا مفاد قرارداد نقض شود، موجرحق دارد از مستاجر بخواهد تا زودتر از پایان قرارداد ، مورد اجاره را تخلیه کند.

ایالت نیو ساوت ولز

در نیوساوت ولز موجر نمی تواند پیش از پایان قرارداد، برای تخلیه خانه اقدام کند. اما چنانچه مفاد قرارداد نقض شود، مثلا مبلغ اجاره به موقع پرداخت نشود، موجر حق درخواست تخلیه فوری خانه طی 14 روز را دارد.

اگر موجر قصد تحویل گرفتن خانه در پایان مهلت اجاره را داشته باشد، موظف است 30 روز قبل از پایان قرارداد، موضوع را به مستاجر اطلاع دهد.

درصورتی که قرارداد اجاره دوره ای باشد، موجر باید 90 روز قبل ازپایان دوره برای مستاجر اخطار تخلیه ارسال کند.

ایالت ویکتوریا

در این ایالت موجر نمی تواند پیش از پایان مهلت قرارداد اجاره - مگر درصورت نقض مفاد قرارداد- مستاجر را برای تخلیه خانه تحت فشار قرار دهد.

پس از پایان مهلت اجاره ، چنانچه اجاره به صورت ماهیانه باشد، موجر موظف است ضمن ایراد دلیل موجه از جمله فروش ملک یا سکونت ، 60 روز برای تخلیه خانه به مستاجر فرصت دهد. اما اگر موجر دلیل خاصی نداشته باشد، موظف است 120 روز برای تخلیه خانه فرصت تعیین کند.

ایالت استرالیای جنوبی

در استرالیای جنوبی چنانچه موجر قصد تحویل گرفتن خانه پس از پایان مهلت قرارداد اجاره را داشته باشد، باید 28 روز قبل از اتمام قرارداد، موضوع را به مستاجر اطلاع دهد.

چنانچه موجر قصد فروش ، تخریب یا سکونت در مورد اجاره را داشته باشد، باید 60 روز و در صورتی که دلیل خاصی نداشته باشد، 90 روز برای جابجایی به مستاجر فرصت بدهد.

ایالت استرالیای غربی

در این ایالت موجر موظف است در صورت پایان مهلت قرارداد یا فروش ملک اجاره‌ای و همچنین فسخ قرارداد بدون دلیل خاص، به ترتیب 30 روز و 60 روز به مستاجر برای تخلیه خانه فرصت بدهد.

ایالت تاسمانی

در این ایالت پس از پایان قرارداد، موجر 42 روز به مستاجر فرصت می دهد تا بنا به دلایل زیر نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام کند:

  • فروش ملک
  • انتقال به شخص ثالث
  • بازسازی اساسی
  • تغییرکاربری
  • اسکان یکی از اعضای خانواده موجر
  • عدم تمایل به تمدید قرارداد اجاره

درصورت ایجاد مزاحمت ، موجر می تواند از مستاجر بخواهد تا 14 روز خانه را تخلیه کند.

اما چنانچه در این خصوص کار به مراجع قانونی کشیده شود، مستاجر موظف است در اسرع وقت مورد اجاره را به موجر تحویل دهد.

قلمروشمالی

در این قلمرو درصورتی که صاحب‌خانه قصد فسخ قرارداد در پایان مهلت تعیین شده را داشته باشد، باید 14 روز به مستاجر برای تخلیه فرصت بدهد.

اما درصورتی که مهلت قرارداد به پایان رسیده و مستاجر همچنان در همان خانه سکونت داشته باشد، باید مهلت تخلیه 60 روز درنظر گرفته شود.

 

نگهداری از حیوانات خانگی

نگهداری حیوانات خانگی ،یکی از حساس‌ترین موارد در ارتباط با حقوق مستاجران است.

در اینجا به بررسی حقوق مستاجران در نگهداری از حیوانات خانگی در ایالت‌ها و قلمروهای استرالیا پرداخته می شود.

قلمرو پایتخت استرالیا

در قلمرو پایتخت استرالیا، براساس قوانین مصوب، همه مستاجران حق داشتن یک حیوان خانگی را دارند. به علاوه صاحب‌خانه موظف است در صورت رد درخواست نگهداری حیوان خانگی در خانه اجاره‌ای،دلیل منطقی و معقول ارائه دهد.

ایالت ویکتوریا

در سپتامبر 2018، قانون روابط مالک و مستاجر در ایالت ویکتوریا مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. با این که براساس قانون ، هیچ مانعی برای نگهداری حیوانات خانگی در ملک اجاره ای پیش بینی نشده بود ، اما موجر می‌توانست، بند ممنوعیت نگهداری حیوان خانگی را در متن قرارداد اجاره لحاظ کند. اما از جولای 2020 به دنبال حذف این قانون، موجر دیگر حق اضافه کردن چنین بندی را به قرارداد ندارد.

ایالت نیوساوت ولز

در این ایالت، با این که قانونی برای ممنوعیت نگهداری حیوان خانگی در ملک اجاره ای وجود ندارد، اما موجران حق دارند بند ممنوعیت نگهداری از حیوان خانگی را در متن قرارداد اجاره، لحاظ کنند.

بنابراین به مستاجران توصیه می شود، هنگام اجاره در این خصوص خانه با موجر مشورت کنند.

ایالت کوئینزلند

در کوئینزلند مستاجران برای نگهداری حیوان خانگی باید مجوز کتبی دریافت کنند.

با این حال انتظار می رود پس از اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر، به همه مستاجران حق نگهداری از حیوان خانگی داده شود.

ایالت استرالیای غربی

در این ایالت مستاجران صرفا در صورت رضایت صاحب‌خانه می توانند حیوان خانگی داشته و این مورد به متن قرارداد اجاره اضافه شود.

به علاوه موجر حق دارد تا 260 دلار، علاوه بر مبلغ اجاره، برای ضدعفونی و نظافت خانه پس از تخلیه(pet bond) از مستاجردریافت کند.

قلمروشمالی

در این قلمرو قانون خاص برای نگهداری حیوان خانگی در ملک اجاره ای وضع نشده و این امر به اجازه و رضایت صاحب‌خانه بستگی دارد. موجر همچنین حق دارد بند ممنوعیت نگهداری حیوان خانگی را به متن قرارداد اضافه کند، که در این صورت مستاجر باید سعی کند با موجر برای نگهداری از حیوان خانگی گفتگو کند. با این حال اخذ مبلغ اضافی تحت عنوان (pet bond) از مستاجرغیر قانونی است.

ایالت‌های تاسمانی و استرالیای جنوبی

در این دو ایالت مستاجران صرفا درصورت رضایت صاحب‌خانه می توانند از حیوان خانگی در ملک اجاره‌ای نگهداری کنند.

 

بازدید موجر از ملک اجاره ای

قلمرو پایتخت استرالیا

در این قلمرو ، موجر حق دارد 4 نوبت در سال از مورد اجاره بازدید کند.

به بیانی دیگر موجر می تواند درشروع و پایان قرارداد و دو نوبت هم در طول قرارداد از ملک خود بازدید به عمل بیاورد. موجر موظف است هفت روز قبل از انجام بازدید ، مستاجر را از این امر آگاه کند. مراجعه به ملک اجاره‌ای در روز یکشنبه و روزهای تعطیل و همچنین غیر از ساعت 8 صبح تا 6 بعدازظهر ،مگر درصورت رضایت مستاجر ، ممنوع است.

ایالت نیوساوت ولز

در این ایالت مالک می تواند سالانه 4 نوبت از خانه اجاره‌ای بازدید کند. براساس قانون، موجرموظف است 7 روز پیش از مراجعه به ملک اجاره‌ای ، مستاجر را مطلع کند.

ایالت ویکتوریا

در ویکتوریا موجر موظف است 24 ساعت پیش از بازدید از خانه اجاره‌ای ، به مستاجر اطلاع دهد. در این ایالت دوبار بازدید از خانه ، غیر از سه ماهه نخست آغاز قرارداد ، مجاز است.

ایالت تاسمانی

در این ایالت موجر می تواند هرسه ماه یک بار از مورد اجاره بازدید داشته باشد، موجر موظف است 24 ساعت پیش از مراجعه ، مستاجر را از این امرمطلع کند.

ایالت کوئینزلند

در کوئینزلند موجر حق دارد هر سه ماه یک بار برای سرکشی و بازدید از مورد اجاره مراجعه کند، به شرط آن که هفت روز قبل ، مستاجر را در جریان امر قرار دهد.

ایالت استرالیای جنوبی

در این ایالت موجر می‌تواند هر 4 هفته یک بار از مورد اجاره بازدید کند، به شرط آن که 7 تا 14 روز قبل، مستاجر را از نیت خود مطلع کند.

ایالت استرالیای غربی

در این ایالت موجر می تواند سالانه 4 بار از مورد اجاره بازدید کند، به شرط آن که 7 تا 14 روز قبل مستاجر را از نیت خود آگاه کند.

قلمروشمالی

در قلمروشمالی موجر حق دارد هر سه ماه یک بار از ملک اجاره ای بازدید کند.

موجر موظف است حداقل 7 روز پیش از مراجعه، مستاجر را در جریان بگذارد. مستاجر نیز موظف است درطول بازدید ، در خانه حضور داشته باشد.اما چنانچه ورود مالک یا بنگاه املاک به خانه از نظر مستاجر بلامانع باشد، آن‌ها می ‌توانند در اوقاتی که خانه خالی است نیز جهت بازدید و سرکشی وارد خانه شوند.

 

بازدید از خانه اجاره ای در مواقع ضروری

ویکتوریا تنها ایالت در استرالیا است که موجر موظف است 24 ساعت پیش از بازدید ضروری، مستاجر را در جریان گذاشته و از رضایت وی آگاه و مطمئن باشد.

درسایر ایالت ها ، موجران حق دارند در مواقع ضروری و همچنین برای انجام تعمیرات فوری، نگرانی از آسایش و رفاه مستاجر ، جلب رضایت مستاجر یا نگرانی از رها شدن ملک، به خانه اجاره ای وارد شوند.

 

نظر خود را ارسال نمایید