تکنولوژی

خرس های قطبی تا 25 سال دیگر منقرض می شوند

 به گفته کارشناسان، تولید این گازها اولین و مهم ترین خطری بوده که جمعیت این خرس ها را مورد تهدید جدی قرار داده است و بر خلاف پیش بینی های گذشته در زمانی کمتر از 25 سال این کاهش در میان جمعیت خرس های قطبی به وقوع خواهد پیوست.

محققان با استفاده از دو مدل که چگونگی اثر گاز های گلخانه ای روی خرس های قطبی را نشان می دهد به انجام تحقیقات مذکور پرداختند. در اولین مدل , تولید این گازها بدون هیچ گونه تغییری در همین سطحی فعلی که هم اکنون در آن قرار دارد فرض شد که در این صورت چنین شرایطی منجر به گرم شدن کره زمین تا پایان قرن حاضر می شود اما در مدل دیگر تولید گاز های گلخانه ای وکربن ها با انجام برنامه ریزی های مدون کاهش یافته و فرایند گرم شدن کره زمین به حالت پایدار در می آید.

در سناریوی اول که تولید گاز های گلخانه ای بدون هیچ وقفه ای ادامه خواهد داشت آب شدن یخ ها و تغییرات آب و هوایی منجر به کاهش شدید جمعیت خرس های قطبی در 4 اکوسیستمی که هم اکنون در آن ها زندگی می کنند خواهد شد و لازم به ذکر است که در مقایسه با سناریوی دوم چنین اتفاقی 25 سال زود تر به وقوع خواهد پیوست.

اگرچه نتایج بدست آمده از هر دوی این سناریوها نشان دهنده وخیم شدن شرایط خرس های قطبی خواهد بود اما طبق پیش بینی های سازمان USGS آمریکا در صورت عدم کاهش تولید گاز های گلخانه ای جمعیت خرس های قطبی با کاهش جدی مواجه خواهد شد و تنها خرس هایی که هم اکنون در اکوسیستم آرکیپلاجو که در نزدیکی مناطق مرتفع قطبی کانادا (جایی که یخ ها در تابستان دیر تر از سایر نقاط آب می شوند) قرار دارند از این تغییرات مصون خواهند ماند.

به گفته مایک رانگ یکی از محققان سازمان USGS آمریکا , حل مشکل ذوب شدن یخ ها نیازمند سیاست گذاری جهانی جهت کاهش تولید گاز های گلخانه ای است و احتمالا سال ها زمان خواهد برد تا گام های ابتدایی وضع چنین سیاست هایی برداشته شود. اما از آنجایی که گاز های تولید شده به مرور زمان انباشته می شوند وقفه ای چند ده ساله بین جلوگیری از ورود این گاز ها به اتمسفر و ثابت شدن و پایداری از میان رفتن یخ ها وجود خواهد داشت.

از آن جایی که خرس های قطبی از یخ ها به عنوان سکویی جهت شکار استفاده می نمایند باید به مرور زمان به خشکی نیز عادت کنند زیرا تابستان ها اثری از یخ ها وجود ندارد. لازم به ذکر است تعداد موجوداتی که خرس های قطبی به شکار آن ها می پردازند در خشکی به میزان بسیار کمی وجود دارند و به گفته کارشناسان منابع غذایی موجود در خشکی ها برای استفاده خرس ها در طول فصل تابستان به اندازه کافی نیست.

به گفته تاد آتوود ،سرپرست مطالعات انجام شده , مهمترین دلایل قرار گرفتن جمعیت خرس ها در وضعیت بحرانی سرعت بالای از میان رفتن یخ ها و کاهش احتمالی غذای مورد نیاز خرس های قطبی در آب های منطقه است.

بعد از انجام تحقیقات متعدد مشخص شد که عبور کشتی های قطب پیما , استخراج نفت و گاز , بیماری ها , آلودگی ها و شکار بی وقفه اثر بسیار کمی در کاهش جمعیت خرس های قطبی داشته اند اما در مقابل از بین رفتن یخ ها و کمبود شکار از مهم ترین عوامل این کاهش به حساب می آیند.

به نوشته محققان , یافته ها نشان می دهند که اثرات از میان رفتن زیستگاه ها , با طولانی تر شدن دورانی که طی آن در تابستان ها یخی وجود ندارد واضح تر خواهد شد لازم به ذکر است چنین اتفاقی درمیانه قرن حاضر بوقوع خواهد پیوست.گفتنی است که نگهداری و حفظ خرس های قطبی با بهبود شرایط زیستگاه های یخی اقیانوس ها که نیازمند کاهش تولید CO2 بوده میسر خواهد شد.

سیناپرس

نظر خود را ارسال نمایید